Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Formació

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de febrer de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajudes, de les que 4 es reserven per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50 per cent, de dos anys de durada per a la contractació laboral de doctors o doctores per un període de 2 anys amb l’objecte de que completin la seva formació investigadora en centres d’I+D espanyols distints d’aquells en els quals varen fer la seva formació predoctoral.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 42 de la convocatòria.

  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 17 de gener de 2019 fins al 7 de febrer de 2019 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels candidats o candidates és del 17 de gener de 2019 fins al 31 de gener de 2019 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors o investigadores que vulguin presentar-se i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. S’han de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 44, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 45, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica, aquesta generarà automàticament un document associat.
  3. Aquest document s’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es xavier.salva@uib.es), com a màxim el dia 4 de febrer de 2019, juntament amb la documentació següent: àrea científica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees científiques establertes al BOE de la convocatòria), i document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador o investigadora que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat o candidata, el o la responsable del grup de recerca i el director o la directora de departament / institut / laboratori (annex A).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   

  4. RESOLUCIÓ


  Torna