Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 26 de maig de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 9 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics ubicats a les Illes Balears. Cada sol·licitud s’ha d’adaptar a les àrees estratègiques establertes al punt 1.3 i 1.4 de la convocatòria.

  S’ofereixen quatre ajuts per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors que hagin obtingut el doctorat entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de juny de 2017. La dotació anual serà de 33.000,00 euros.
  S’ofereixen cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència que hagin obtingut el doctorat abans del 31 de desembre de 2014. La dotació anual serà de 38.000,00 euros.
  La durada dels ajuts serà de dos anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Programa Margalida Comas:
  - Han d’haver obtingut el grau de doctor entre l’1 de gener de 2015 i l’1 de juny de 2017 (ambdues dates incloses).
  - Han d’haver fet la tesi doctoral fora de les Illes Balears o, en el cas d’haver fet la tesi doctoral a les Illes Balears, han d’haver realitzat estades post doctorals a centres d’R+D ubicats fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de tres mesos com a mínim.
  - No han d’haver gaudit de cap ajut post doctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  - En cas d’investigadors candidats que tinguin més d’un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.


  Programa Vicenç Mut:
  - Han d’haver obtingut el grau de doctor abans de 31 de desembre de 2014.
  - Han d’haver fet estades post doctorals a centres d’R+D ubicats fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de sis mesos com a mínim.
  - No han d’haver gaudit de cap ajut post doctoral convocat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  - En cas d’investigadors candidats que tinguin més d’un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

  IMPORTANT:
  - Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en la sol·licitud d'un centre d'R+D.
  - Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud (aquesta norma inclou que un investigador responsable no pot presentar un candidat en el programa Margalida Comas i un candidat al programa Vicenç Mut).
  - Els candidats han de presentar una sol·licitud per a una de les àrees temàtiques prioritàries.


  3. TERMINI

  Fins al 26 de maig de 2017 (inclòs).

  La tramitació de les sol·licituds s’ha de fer de la forma següent:
  - Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, a l'adreça corresponent
  - Un cop emplenada en línia, la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent als apartats b) i c) del punt 8.5 de la convocatòria, s’ha de dur al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau (edifici Son Lledó, planta baixa, a l’atenció de Cati Miralles o Beatriz Rausell). A aquesta documentació aportada pel candidat, el Vicerectorat d’Investigació i Postgrau hi afegirà la documentació corresponent a l’apartat a) del punt 8.5 de la convocatòria.
  - El candidat ha d’adjuntar el document de conformitat del departament/institut (annex A), que és un document per a la UIB.
  - Aquesta documentació s’ha de presentar al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau abans de les 14 hores del dia 23 de maig de 2017. La UIB registrarà físicament les sol·licituds al corresponent registre de la CAIB.
  IMPORTANT: El document referent al punt 8.5 / b.3) (Un document acreditatiu de la vinculació de l’investigador responsable del grup de recerca de l’entitat sol·licitant) i l’annex 12, establert al punt 8.5 / b.8), no cal que els adjunteu. La UIB els incorporarà a la vostra sol·licitud.


  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Document conformitat departament / institut Icona Vist   
  Més informació i models documentació    Icona Vist

  GOIB


  Torna