Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca

  CONVOCATÒRIA: 2006 (Selecció) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de juny de 2007.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria per seleccionar onze tècnics segons el que s’estableix la Resolució del conseller
  d’Economia, Hisenda i Innovació de 9 de novembre de 2006, per la qual s’ofereixen ajuts per a
  contractació de personal tècnic de suport a la investigació dins de l’àmbit de les Illes Balears.

  En concret s’ofereixen places en les següents modalitats:
  - Modalitat 2. ajuts per a la contractació de personal tècnic a grups competitius (10 places)
  - Modalitat 4. ajuts per a la contractació de tècnics d'infraestructures cientificotècniques (1 plaça)
  2. TERMINI
  Fins al 8 de juny de 2007.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les persones interessades han de presentar la documentació següent:
  a) Instància dirigida al vicerector d’Investigació (annex B).
  b) Currículum, fotocòpies de la titulació requerida i dels documents que acreditin el perfil de les
  places de l’annex A.
  c) Fotocòpia del DNI o passsaport i de les dades bancàries.
  d) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de
  registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4 de
  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
  procediment administratiu comú, acaba el dia 8 de juny de 2007, inclòs.
  ATENCIÓ!: S'han corregit un conjunt d'errors referents a la dedicació de tres places que s'inclouen al document "Correcció errors dedicació (Correcció de l'Annex A)".

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Resolució BOIB 2006   Icona Vist
  Perfils (Annex A) VEURE TAMBÉ LA CORRECCIÓ   Icona Vist
  Correcció errors dedicació (Correció de l'Annex A)   Icona Vist
  Instància (Annex B) Icona Vist  
  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna