Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en el marc del Programa Pleamar

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de juny de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a l'execució de projectes en el Programa Pleamar que promoguin la sostenibilitat de les activitats pesqueres i aqüícoles en les temàtiques principals següents:
  - innovació mediambiental per reduir l'impacte en el medi ambient de les activitats pesqueres i aqüícoles
  - transferència i intercanvi de coneixements i treball en xarxa entre investigadors i pescadors i aqüicultors sobre aspectes de sostenibilitat ambiental
  - eliminació del rebuig i de les captures accessòries i reducció dels efectes de la pesca sobre el medi ambient marí
  - recollida, tractament i valorització de residus marins per part dels pescadors
  - sensibilització mediambiental amb la participació dels pescadors
  - assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental en matèria pesquera i aqüícola

  Els projectes hauran de cumplir al menys una d'aquestes condicions:
  - tenir caràcter supra autonòmic
  - desenvolupar-se en el medi marí de competència estatal
  - desenvolupar-se en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic a la legislació estatal

  Consultau la convocatòria per veure els eixos, imports màxims i durada dels diferents projectes.

  2. REQUISITS

  Consultau la convocatòria per veure els beneficiaris dels diferents tipus de projectes.

  3. TERMINI

  Fins al 20 de juny de 2018 a les 14 hores.

  MOLT IMPORTANT: Per tal d’obtenir la documentació institucional i la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 14 de juny de 2018.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist


  Torna