Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en el marc del Programa Pleamar

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de març de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a l'execució de projectes en el Programa Pleamar que promoguin la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola espanyol en les temàtiques principals següents:
  - innovació mediambiental per a reduir l'impacte en el medi ambient de les activitats pesqueres i aqüícoles
  - transferència i intercanvi de coneixements i treball en xarxa entre investigadors i professionals de la pesca i de l'aqüicultura sobre aspectes de sostenibilitat ambiental
  - eliminació del rebuig i de les captures accessòries i reducció dels efectes de la pesca sobre el medi ambient marí
  - recollida, tractament i valorització de residus marins amb la col·laboració del sector pesquer professional
  - sensibilització mediambiental amb la col·laboració del sector pesquer
  - assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental en matèria pesquera i aqüícola
  - millora de l'estat de conservació de les espècies de l'annex II i IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats) i de l'annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, en col·laboració mb el sector pesquer i aqüícola
  - mesures innovadores, demostratives i/o pilot per a la conservació o restauració d'hàbitats de l'annex I de la Directiva Hàbitats, en col·laboració amb professionals de la pesca

  Es donarà rellevància als projectes l'àrea dels quals estigui inclosa a la Xarxa Natura2000 i que es realitzin en col·laboració del sector de la pesca i l'aqüicultura.

  Els projectes hauran de cumplir al menys una d'aquestes condicions:
  - tenir caràcter supra autonòmic
  - desenvolupar-se en el medi marí de competència estatal
  - desenvolupar-se en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic a la legislació estatal


  IMPORTANT: els projectes no podran comptar amb socis a cap dels eixos

  Consultau la convocatòria per veure els eixos, imports màxims i durada dels diferents projectes.

  2. REQUISITS

  Consultau la convocatòria per veure els beneficiaris dels diferents tipus de projectes.

  3. TERMINI

  Fins al 2 de març de 2020.

  MOLT IMPORTANT: Per tal d’obtenir la documentació institucional i la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) abans del 25 de febrer de 2020.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna