Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en el marc del Programa Pleamar

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 d'abril de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen subvencions per a l'execució de projectes en el Programa Pleamar que promoguin la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola espanyol en les temàtiques principals següents:
  - innovació mediambiental per a reduir l'impacte en el medi ambient de les activitats pesqueres i aqüícoles
  - transferència i intercanvi de coneixements i treball en xarxa entre investigadors i professionals de la pesca i de l'aqüicultura sobre aspectes de sostenibilitat ambiental
  - eliminació del rebuig i de les captures accessòries i reducció dels efectes de la pesca sobre el medi ambient marí
  - recollida, tractament i valorització de residus marins amb la col·laboració del sector pesquer professional
  - sensibilització mediambiental amb la col·laboració del sector pesquer
  - assessorament professional sobre sostenibilitat mediambiental en matèria pesquera i aqüícola
  - millora de l'estat de conservació de les espècies de l'annex II i IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres i de l'annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres
  - mesures innovadores, demostratives i/o pilot per a la conservació o restauració d'hàbitats de l'annex I de la Directiva Hàbitats, en col·laboració amb professionals de la pesca

  Es donarà rellevància als projectes l'àrea dels quals estigui inclosa a la Xarxa Natura2000 i que es realitzin en col·laboració del sector de la pesca i l'aqüicultura.

  Els projectes hauran de cumplir al menys una d'aquestes condicions:
  - tenir caràcter supra autonòmic
  - desenvolupar-se en el medi marí de competència estatal
  - desenvolupar-se en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic a la legislació estatal

  Consultau la convocatòria per veure els eixos, imports màxims i durada dels diferents projectes.

  2. REQUISITS

  Consultau la convocatòria per veure els beneficiaris dels diferents tipus de projectes.

  3. TERMINI

  Fins al 12 d'abril de 2019 14 hores.

  MOLT IMPORTANT: Per tal d’obtenir la documentació institucional i la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) abans del 8 d'abril de 2019.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist


  Torna