Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Redes de investigación"

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de març de 2019.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a accions de dinamització Xarxes d'Investigació per promoure la complementarietat de capacitats i recursos d'investigació que exixteixen entre grups de recerca i gestors de institucions diverses i, així, contribir a la generació de sinèrgies i a la creació de xarxes en àmbits estratègics i novedosos per al conjunt del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

  Es preten facilitar que els grups participants puguin executar accions adreçades a consolidar i potenciar resultats previs d'activitats d'I+D+i, planificar accions estratègiques científiques i tecnològiques futures, fer assessorament científic, establir foros d'intercanvi de coneixement i detecció d'oportunitats, impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en projectes i programes internacionals i contribuir a l'avenç de la investigació espanyola.

  La quantia de cada ajut serà de fins a 150.000 euros en concepte de costs directesi el termini d'execució de cada actuació serà de 2 anys (la data d'inici no podrà ser anterior a l'1 de juliol de 2019).

  Es distingeixen dos tipus de xarxes:
  - Xarxes temàtiques
  - Xarxes estratègiques

  2. TERMINI

  del 12 de febrer al 5 de març de 2019, a les 15 hores.

  IMPORTANT: Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR abans del 26 de febrer de 2019 la composició de l’equip d’investigació així com el pressupost a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es (informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició de l'equip s’ajustin a les condicions de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Més informació MINECO    Icona Vist
  Autorització participació en xarxes d'altres organismes Icona Vist   

  3. RESOLUCIÓ


  Torna