Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 d'octubre de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions d’un, dos o tres anys de durada
  Es consideraran com a línies prioritàries les emmarcades en l'Estratègia nacional sobre drogues 2017-2024. De manera específica, els projectes presentats seran d’investigació bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis de salut. Així mateix, els projectes hauran de respondre a alguna de les prioritats següents:

  1. Addiccions comportamentals
  2. Avaluació de programes de prevenvció comunitària, ambiental i selectiva i indicada (en relació al consum abusiu d'alcohol i cànnabis, associats o indistints i, fonamentalment, adreçades a menors)
  3. Determinants relacionats amb les tendències del consum de drogues, especialment en relació amb l'alcohol i cànnabis, en població jove i amb perspectiva de gènere
  4. Efectes del consum de cannabis en adolescents i joves sobre les esferes intel·lectual, motivacional, social i de la salut mental
  5. Impacte econòmic del consum de cànnabis en l'àmbit sociosanitari
  6. Epidemiologia en addiccions: noves eines i fonts d'informació
  7. Noves tendències i patrons de consum de substàncies: combinacions, noves substàncies psicoactives, grups de població específics, nous usos, etc. (Chemsex, submissió química, etc.)
  8. Addicions i gènere
  9. Addicions i violència
  10. Adiccions en l'edat avançada. Necessitats i resposta sociosanitària
  11. Addiccions a opiàcids, inclosa la relacionada amb l'ús farmacològic
  12. Avaluació de programes de tractament de les addicions. Eines E-Salut
  13. Avaluació de programes d'incorporació social
  14. Avaluació de les polítiques institucionals de prevenció i de les campanyes de sensibilització d'addiccions


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins al 14 d'octubre de 2019.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 9 d'octubre de 2019.

  Les sol·licituds s'han de presentar en format electrònic i per correu electrònic.

  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho feu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  Si necessitau un informe de la Comissió d'Investigació, heu de fer arribar una còpia de la sol·licitud a Cati Miralles cati.miralles@uib.es amb l'antel·lació suficient.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024   Icona Vist
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS Icona Vist  
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna