Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 d'octubre de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions. Els projectes poden ser individuals o coordinats.

  Es consideraran com a línies prioritàries les emmarcades en l'Estratègia nacional sobre drogues. De manera específica, es valoraran els projectes que facin referència a:

  1. Prevenció sel·lectiva i indicada en relació al consum abusiu d'alcohol i cannabis associats o indistints i fonamentalment adreçats a menors.
  2. Cost social de les addiccions.
  3. Millora de la qualitat del procés terapèutic.
  4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
  5. Actuacions als entorns penitenciaris.
  6. Prevenció i intervenció en addiccions en l'àmbit laboral.
  7. Incorporació de l'enfocament de gènere en totes les intervencions dutes a terme en relació amb les addiccions.
  8. Addiccions sense substància.
  9. Avaluació de les actuacions divulgatives de la DGPNSD.  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  fins al 2 d'octubre de 2017.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 27 de setembre de 2017.

  Les sol·licituds s'han de presentar en format electrònic i per correu electrònic.

  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho feu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.


  IMPORTANT: Si necessitau un informe de la Comissió d'Investigació, heu de fer arribar una còpia de la sol·licitud a Cati Miralles cati.miralles@uib.es amb l'antel·lació suficient.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Pla d'Acció sobre Drogues 2013-2016 Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Torna