Catàleg de projectes

És un recull dels projectes de recerca de la UIB, vigents a la data de publicació del catàleg, finançats per la Comissió Europea, pel govern espanyol, pel govern balear i per altres institucions.

S'elabora partint de les dades que consten a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

La publicació s'estructura en els apartats següents:
- Projectes de recerca en el marc de la Unió Europea i altres accions
- Projectes de recerca finançats pel Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears.
- Accions integrades.
- Accions especials.
- Projectes de recerca aplicada i desenvolupament.

 A continuació es presenten els catàlegs de projectes dels diferents anys:

Memòria d'Investigació 2008 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2009 i posteriors   
A partir de 2009 el Catàleg de projectes d'investigació s'integra dins de la Memòria d'Investigació.
Catàleg de Projectes 2008 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2008
Format PDF  
Catàleg de Projectes 2007 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2007
Format PDF  
Catàleg de Projectes 2006 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2006
Format PDF  
Catàleg de Projectes 2005 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2005
Format PDF  
Catàleg de Projectes 2004 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2004
Format PDF  
Catàleg de projectes 2003 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2003
Format PDF  
Catàleg de projectes 2002 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2002
Format PDF  
Catàleg de projectes 2001 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2001
Format PDF  
Catàleg de projectes 2000 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB 2000
Format PDF o ZIP