Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca

  CONVOCATÒRIA: 2008 (Selecció) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria per seleccionar deu tècnics segons el que s’estableix la Resolució del conseller
  d’Economia, Hisenda i Innovació de 18 d'agost de 2008, per la qual s’ofereixen ajuts per a
  contractació de personal tècnic de suport a la investigació dins de l’àmbit de les Illes Balears.

  En concret s’ofereixen places en les següents modalitats:
  - Modalitat 2. ajuts per a la contractació de personal tècnic per incorporar a grups de recerca adscrits a centres públics o privats (8 places)
  - Modalitat 4. ajuts per a la contractació de personal tècnic d’instituts o centres de recerca o serveis centralitzats (2 places)
  2. TERMINI
  Fins al 31 de gener de 2009.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les persones interessades han de presentar la documentació següent:
  a) Instància dirigida al vicerector d’Investigació (annex B).
  b) Currículum, fotocòpies de la titulació requerida i dels documents que acreditin el perfil de les
  places de l’annex A.
  c) Fotocòpia del DNI o passsaport i de les dades bancàries.
  d) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de
  registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4 de
  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
  procediment administratiu comú, acaba el dia 31 de gener de 2009, inclòs.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Resolució BOIB 2008   Icona Vist
  Perfils (Annex A)   Icona Vist
  Instància (Annex B) Icona Vist  
  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna