Informació addicional

Cursos d'experimentació animal

Curs IDISBA-UIB de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació

Informació normativa

Articles, tècniques i eines rellevants sobre experimentació animal

Principis i guies de la investigació biomèdica preclínica.

Disseny experimental

Reconeixement i alleujament de dolor, patiment i angoixa

Seguretat química i estudis de toxicologia

Altres