Informació addicional

Base de dades de refginament del Animal Welfare Institut. Nou

Registre internacional de protocols d'assajos preclínics. Nou

Vídeo divulgatiu del Centre de Recerques Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) “Investigación con ratones: por qué el sexo sí importa”. 

Video SECAL: "La experimentación animal da vida" 

Cultura de la cura dels animals d'experimentació 

Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i d'altres fins científics, incloent la docència

Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i d'altres fins científics, incloent la docència. 

Cursos d'experimentació animal

Curs IDISBA-UIB de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació

Informació normativa

Articles, tècniques i eines rellevants sobre experimentació animal

Principis i guies de la investigació biomèdica preclínica.

Disseny experimental

Reconeixement i alleujament de dolor, patiment i angoixa

Seguretat química i estudis de toxicologia

Altres