Informació addicional

Convocatòria dels premis drets dels animals al projecte més innovador d'experimentació alternativa 2023: nou

Llibre sobre disseny estadístic d'experiments amb animals (PDF). nou

Reglament de la Comissió pel qual es modifica, a l'efecte de la seva adaptació al progrés tècnic, l'annex del Reglament (CE) núm. 440/2008,pel qual s'estableixen mètodes d'assaig. Acceptació/actualització denoves metodologies avançades sense animals: 

183 Models experimentals avançats sense animals usats en recerca de malalties autoimmunes, publicats per EURL ECVAM: 

449 Models experimentals avançats sense animals usats en recerques de malalties cardiovasculars, publicats per EURL ECVAM: 

 

Plataforma d'aprenentatge 3Rs InfoHub: per a millorar  l'aprenentatge sobre alternatives a l'experimentació amb animals:

Base de dades de refinament del Animal Welfare Institut. 

Registre internacional de protocols d'assajos preclínics. 

Vídeo divulgatiu del Centre de Recerques Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) “Investigación con ratones: por qué el sexo sí importa”. 

Video SECAL: "La experimentación animal da vida" 

Cultura de la cura dels animals d'experimentació 

Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i d'altres fins científics, incloent la docència

Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i d'altres fins científics, incloent la docència. 

Cursos d'experimentació animal

Curs IDISBA-UIB de formació de personal investigador usuari d'animals d'experimentació

Informació normativa

Articles, tècniques i eines rellevants sobre experimentació animal

Principis i guies de la investigació biomèdica preclínica.

Disseny experimental

Reconeixement i alleujament de dolor, patiment i angoixa

Seguretat química i estudis de toxicologia

Altres