Formalització de sol·licituds

Per a la sol·licitud d’avaluació dels projectes o procediments no regulats per llei i que impliquin l’ús de dades procedents d’éssers humans, l’investigador responsable haurà d’emplenar el document de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació addicional i signar-lo digitalment.

S’ha d’enviar la sol·licitud i la documentació addicional (en format PDF) a través d’una instància al Portal del Personal Investigador com a màxim el dia 7 de desembre de 2023, a fi de ser admesa per a la seva avaluació. A l’apartat “Tipus d’instància” cal seleccionar l’opció “Sol·licitud Comitè d’Ètica de la Recerca (CER)”.

Un cop la sol·licitud sigui rebuda al Comitè d’Ètica de la Recerca (CER), li assignaran un número d’expedient, que serà identificatiu i s’utilitzarà en les comunicacions relacionades amb la sol·licitud.

El CER no informarà projectes o estudis ja iniciats, per tant la persona sol·licitant es compromet a no començar l'estudi fins a obtenir l’informe favorable del CER.

Properes reunions: 

  • Dimarts 19 desembre 2023
  • Dimarts 23 gener 2024
  • Dimarts 20 febrer 2024
  • Dimarts 19 març 2024
  • Dimarts 23 abril 2024
  • Dimarts 21 maig 2024
  • Dimarts 18 juny 2024
  • Dimarts 23 juliol 2024

 

Documents relacionats