Formalització de sol·licituds

Per a la sol·licitud d’avaluació dels projectes o procediments no regulats per llei i que impliquin l’ús de dades procedents d’éssers humans, l’investigador responsable haurà d’emplenar el document de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació addicional i signar-lo digitalment.

S’ha d’enviar la sol·licitud i la documentació addicional (en format PDF) a través d’una instància al Portal del Personal Investigador com a màxim el dia 20 de juny de 2024, a fi de ser admesa per a la seva avaluació. A l’apartat “Tipus d’instància” cal seleccionar l’opció “Sol·licitud Comitè d’Ètica de la Recerca (CER)”.

Un cop la sol·licitud sigui rebuda al Comitè d’Ètica de la Recerca (CER), li assignaran un número d’expedient, que serà identificatiu i s’utilitzarà en les comunicacions relacionades amb la sol·licitud.

El CER no informarà projectes o estudis ja iniciats, per tant la persona sol·licitant es compromet a no començar l'estudi fins a obtenir l’informe favorable del CER.

Properes reunions: 

  • Divendres 28 juny 2024
  • Dimarts 23 juliol 2024

 

Documents relacionats