Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

 • Barceló Crespí, Maria. , "Los contactos atlántico-mediterráneos en la Baja Edad Media: el caso mallorquín", La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria; Ensenyat Pujol, Gabriel. , "La recuperació de la toponímia clàssica a Mallorca en època humanista", XIII Jornades d'Estudis Històrics Locals 'L'Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les Illes Balears'. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria; Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Referències documentals sobre Damià Carbó.", Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica.. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, M; Rosselló Bordoy, G.. , "La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval", La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval. Espanya, 2006. Llibre.
 • CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel; RIERA FRAU, M. Magdalena. , "Un tesoro almohade mallorquín parcialmente localizado en el Museo Benaki de Atenas", Al-Andalus. Espaço de mudança. Balanço de 25 alos de história e arqueologia medievais. Portugal, 2006. Capítol de llibre.
 • Carrero Santamaría, E.. , "Le sanctuaire de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'épreuve de la liturgie", Saint-Martial de Limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe siècles), dir. C. Andrault-Schmitt, Limoges, 2006. França, 2006. Capítol de llibre.
 • Carrero Santamaría, E.. , "De palacios y de claustros. La catedral de Ciudad Rodrigo en su medio urbano", La Catedral de Ciudad Rodrigo. Visiones y revisiones, ed. E. Azofra, Salamanca, 2006. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Carrero Santamaría, E.. , "Imágenes litúrgicas. La viga de Sant Miquel de Cruïlles (Museu d'Art de Gerona) y la dedicación de su iglesia", Arte y cristianismo. In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I., eds. Carmen Alonso-Pimentel y Edorta Kortadi Olano, San Sebastián, 2007. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Carrero Santamaría, E.. , "La catedral románica de Pamplona. Hacia una interpretación funcional", La Edad de un Reyno. Las encrucijadas de la corona y la diócesis de Pamplona: Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, 2 vols.. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Mallorca medieval". Espanya, 2006. Llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Institucions d?alta cultura: de l?Estudi General Lul·lià a la Universitat Literària", Història de la Ciència a les Illes Balears. El Renaixement. Espanya, 2006. Capítol de llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Treballs sobre Ramon Llull". Espanya, 2006. Llibre.