Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Annexos de 2009 al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya signat el 31 de març de 2006

Signat, el 17 de novembre de 2009

ANNEX I: Pla de treball entre la UIB i el CBUC per a l'any 2009

El 2009 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • Còpia de registres bibliogràfics del CCUC usant la passarel·la Z39.50.
 • Reunions dels grups de treball de catalogació amb vista a avaluar una possible incorporació dels registres bibliogràfics de la UIB al CCUC.
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment).
 • Participació en els dipòsits electrònics TDX i RACO.
 • Estudis, formació i traduccions.

Durant l'any 2009 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2010 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació). Concretament, s'estudiarà la possibilitat i conveniència que la UIB s'incorpori a la subscripció consorciada de les revistes electròniques de l'editorial Elsevier.
 • Dipòsits electrònics col·lectius Recercat, MDC i MDX.
 • Reunions de grups de treball del CBUC, encara que la UIB no participi en el programa corresponent.

ANNEX II: Ajut de la UIB al funcionament del CBUC i dels seus programes i activitats per a l'any 2009

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats en els quals participi.

Aquesta serà per al 2009 (exclosa BDC): 22.206,03 euros

ANNEX III: Aportacions que fa la Universitat de les Illes Balears el 2009 a la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis per al 2010

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC per tenir accés als productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Els productes i serveis per al 2010 seran els següents:

 • Aranzadi-Westlaw
 • Ebooks Kluwer/Springer
 • IEEE XPLORE
 • JSTOR
 • NetLibrary
 • Question Point
 • RefWorks
 • VLEX

L'import d'aquesta aportació, que s'haurà de fer efectiva dins el darrer trimestre de l'any 2009 (i en qualsevol cas abans del 15 de desembre), serà de 132.794,94 euros.

A més, la UIB haurà de pagar directament a cada editor, dins el darrer trimestre de 2009, les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats):

ACS

31.895,09

+ 16% IVA

AIP

38.304,95

+ 16% IVA

Blackwell

53.872,09 ¿

+ 16% IVA

Elsevier

223.456,05 ¿

+ 16% IVA

Emerald

£11.262,74

+ 16% IVA

LNCS

10.038,02 ¿

+ 16% IVA

Nature TxT

4.892,19 ¿

+ 16% IVA

OUP

17.825,50 ¿

+ 16% IVA

RSC

£4.886,21

+ 16% IVA

Springer

164.110,78 ¿

+ 16% IVA

T&F

46.508,83 ¿

+ 16% IVA

Wiley

52.198,51 ¿

+ 16% IVA

El president del CBUC,
Jaume Casals

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de novembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).