Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Annexos de 2007 al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya signat el 31 de març de 2006

Palma / Barcelona, 18 de desembre de 2007

ANNEX I:

Pla de treball entre la UIB i el CBUC per a l'any 2007

El 2007 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • TDX - Base de dades de tesis doctorals catalanes a text complet
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment)
 • Estudis
 • Formació
 • Traduccions

Durant l'any 2007 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2008 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Estudiar la incorporació dels registres bibliogràfics de la UIB al CCUC
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació)
 • Participació en els dipòsits electrònics col·lectius RACO, Recercat, MDC i MDX

ANNEX II:

Ajut de la UIB al funcionament del CBUC i dels seus programes i activitats i per a l'any 2007

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats en els quals participi.

Aquesta serà per a 2007 (exclosa BDC): 12.500 euros

ANNEX III:

Aportacions que fa la Universitat de les Illes Balears el 2007 a la Biblioteca Digital de Catalunya per a productes i serveis per a 2008

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC per tenir accés als productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Els productes i serveis per a 2008 seran els següents:

 • Aranzadi/Westlaw.es
 • IEEE/IEE Electronic Library
 • NetLibrary
 • RefWorks
 • Safari Tech Books Online

L'import d'aquesta aportació, que s'haurà de fer efectiva dins el darrer trimestre de l'any 2007 (i en qualsevol cas abans del 15 de desembre), serà de 102.196,36 euros.

A més, la UIB haurà de pagar directament a cada editor, dins el darrer trimestre de 2007, les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats):

 • American Chemical Society 26.359,58 (+IVA 16%)
 • American Institute of Physics 36.138,50 (+IVA 16%)
 • Blackwell 37.863,11 £ (+IVA 16%)
 • Elsevier 187.091,10 ¿ (+IVA 16%)
 • Emerald 10.616,21 £ (+IVA 16%)
 • Lecture Notes in Computer Science 9.104,78 ¿ (+IVA 16%)
 • Springer/Kluwer 148.853,31 ¿ (+IVA 16%)
 • Wiley 65.956,21 (+IVA 16%)

El President del CBUC, Jaume Casals
La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'octubre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).