Escoltar

Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

Calendari

 • Dia 12 de novembre de 2019: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 13 de novembre de 2019 (FOU núm. 487, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 13 al 21 de novembre de 2019: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 14 al 20 de novembre de 2019: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 14 al 21 de novembre de 2019: presentació de candidatures.
 • Dia 22 de novembre de 2019: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 22 de novembre de 2019: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Dia 22 de novembre de 2019: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 22 de novembre de 2019: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 22 de novembre al 3 de desembre a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 22 de novembre al 4 de desembre a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 26 de novembre: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 26 de novembre al 4 de desembre de 2019: campanya electoral.
 • Dia 27 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 27 de novembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Fins al dia 2 de desembre de 2019: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 5 de desembre de 2019: eleccions.