Escoltar

Serveis administratius Edifici Anselm Turmeda

Telèfon(s)
Correu electrònic

Altres dades de contacte

Suport gestió acadèmica
Suport a l'Escola Politècnica Superior
Suport al Departament de Matemàtiques i Informàtica
Suport gestió econòmica

Horari

 L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/

Administradora de centre

Àrea Gestió Econòmica

Àrea Gestió Acadèmica

Àrea Suport Institucional

Sol·licitud general

Recordau que aquesta instància només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera, Antoni Maria Alcover i Sureda i Hospital Universitari Son Espases. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original.

Autorització

Canvi de dades personals

Tràmits administratius