Consell de Govern

Calendari de sessions del Consell de Govern de l’any acadèmic 2020-21

  • Dia 29 de setembre de 2020 (dimarts)
  • Dia 9 de novembre de 2020 (dilluns)
  • Dia 16 de desembre de 2020 (dimecres)
  • Dia 23 de febrer de 2021 (dimarts)
  • Dia 26 de març de 2021 (divendres)