Consell de Govern

Per indicació del Rector, em plau de comunicar-vos que s'inclou un punt nou a l'ordre del dia de la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 27 de febrer de 2003:

¾ Ratificació de la normativa per a l'elecció de Rector.

Palma, 24 de febrer de 2003

La Secretària General,
Margalida Gili

Membres del Consell de Govern.