Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 30 de gener de 2013 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, del curs d'Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus).

2. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de verificació i modificació de títols oficials.

  • Títols oficials de grau
  • Títols oficials de màster universitari

3. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es modifica l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la UIB.

4. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu sobre els estudis de màster universitari a la UIB.

Palma, 25 de gener de 2013

El Secretari General,
Antoni Gili

 

Membres del Consell de Govern.