Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de maig de 2019, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

  1. Modificació de plantilla.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

Palma 8 de maig de 2019

La Secretària General,

Antònia Paniza

  

 

Membres del Consell de Govern.