Recordatori de la continuació de la Junta de Govern extraordinària de dia 16 d’octubre de 1998

Per indicació de l¿Excm. i Mafgc. Sr. Rector d¿aquesta universitat, us record que la sessió de la Junta de Govern del dia 16 d¿octubre de 1998, que va quedar suspesa, es reprendrà el proper dia 21 d¿octubre de 1998 a les 15.30 h.

Així mateix, us record la importància de complir amb el vostre deure d¿assistència, atès que l¿adopció dels acords requereix la majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern.

Palma, 16 d¿octubre de 1998
La Secretària General,

Apol·lònia Martínez

Membres de la Junta de Govern.