Vicerectorat d'Estudiants

 

Dra. Carmen Touza Garma
Professora titular d'universitat
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
Àrea de Teoria i Història de l'Educació

 

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • Les relacions amb els estudiants.
  • L’accés i l’admissió a la Universitat.
  • El Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB).
  • Les relacions amb el Consell d’Estudiants i les associacions d’estudiants.
  • Les relacions amb els titulats de la UIB.
  • Les relacions amb el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) amb la potenciació del Fòrum de l’Ocupació.
  • El suport als alumnes amb necessitats especials.
  • El foment de programes que impulsin el talent.
  • El programa ApSUIB (Aprenentatge-Servei).