Servei de manteniment integral dels immobles i instal·lacions de la Universitat de las Illes Balears.

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA

Contacte: Antonio Olmedo Expósito (licitaciones@sampol.com)
Tel. 971 764476