Servei de seguretat, vigilància i serveis auxiliars relacionats amb aquest servei de la UIB

Transportes Blindados, S.A. (TRABLISA)

Contacte: Neus Verger (vigilancia@trablisa.es)
Tel.: 971 00 11 72