Consell de Govern

Calendari de sessions ordinàries del Consell de Govern de l'any acadèmic 2018-19

  • Dia 6 de novembre de 2018 (dimarts)
  • Dia 19 de desembre de 2018 (dimecres)
  • Dia 15 de febrer de 2019 (divendres)
  • Dia 10 d’abril de 2019 (dimecres)
  • Dia 24 de maig de 2019 (divendres)
  • Dia 28 de juny de 2019 (divendres)
  • Dia 25 de juliol de 2019 (dijous)
  • Dia 24 de setembre de 2019 (dimarts)