Escoltar

Consell de Govern

Calendari de sessions del Consell de Govern de l’any acadèmic 2019-20

  • Dia 8 de novembre de 2019 (divendres)
  • Dia 18 de desembre de 2019 (dimecres)
  • Dia 20 de febrer de 2020 (dijous)
  • Dia 3 d’abril de 2020 (divendres)
  • Dia 11 de maig de 2020 (dilluns)
  • Dia 16 de juny de 2020 (dimarts)
  • Dia 21 de juliol de 2020 (dimarts)
  • Dia 29 de setembre de 2020 (dimarts)