Escoltar

Agenda Vicerectorats

Del 24 de febrer al 1 de març

Dilluns 24

13:00 h. Joana Adrover, Regidora de l'Ajuntament de Palma i el Sr. Carque, nou Cap de la Policia Local.

Rector
Hi assisteix també el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

11:00 h. Signatura conveni UIB, FGUIB i Advanced Programming Solutions

Rector.
Hi assitenixen també el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i el doctor Maxi SanMiguel

08:45 h. Acte d'inauguració de les Jornades de Psicologia

Rector
Hi assisteix també el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals

Dimarts 25

10:30 h. Acte de Lliurament del Premi de Divulgació Científica

Rector
Hi assisteix també el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals

10:00 h. Consell de Direcció

Hi assisteixen: el Rector, la Secretària General, la Gerent i els vicerectors.

Dimecres 26

13:00 h. Consell de direcció de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Rector
Hi assisreixen també el vicerector de Docència i la Gerent

Dijous 27

18:00 h. Inauguració exposició "40 anys, quaranta poetes, XL artistas"

Rector
Hi assisteix també la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.