Escoltar

Vicerectorat de Docència

Dr. Juan Frau Munar
Currículum
Àrea de coneixement: Química Física
Son Lledó

Agenda del Consell de Direcció

Suport administratiu

Serveis o unitats dependents

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • L’organització de la docència.
  • La gestió acadèmica dels estudis de grau i màster.
  • El règim acadèmic.
  • Les relacions amb els centres.