Beatriu de Pinós

Beatriu de Pinós

Administradora de centre
Micaela Juan Puigserver
Consergeria

Tel.: 971 17 23 10

Fax: 971 17 23 09

(Les assignatures que s’hi imparteixen són d’estudis diversos, la gestió depèn de l’edifici Guillem Cifre de Colonya)

Torna al plànol campus amb els edificis