Residència d'Estudiants. Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Residència d'Estudiants. Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Residència d'Estudiants
Tel.: 971 17 26 00
Fax: 971 17 32 16
E-mail: residencia@uib.es
www.residenciauib.es
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) - Oficines
Tel .: 971 25 96 86 (Administració)
Tel .: 971 25 96 96 (Formació)
Tel .: 971 25 96 97 (Departament d'Orientació i Inserció Professional)
Tel.: 971 25 96 84 (OTRI i Proyjctes)
E-mail:  info@fueib.org
http://www.fueib.org/

Torna al plànol campus amb els edificis