Ca n'Oleo

Consell Social de la UIB
Secretaria del Consell Social
Carrer de l'Almudaina, 4,
07001 Palma (Illes Balears)
971 25 97 74
consell.social@uib.es