Elecció dels degans de les facultats i dels directors de les escoles