Associacions d'estudiants

A la UIB trobareu les següents associacions d'estudiants:

Associació

Adreça electrònica

AECS Baleares (Estudiants de Ciències de la Salut) secretariaaecsbalears@gmail.com
Associació d'Alumnes de l'EPS

contacto@aaeps.es

Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB. Delegació d'Eivissa

auomeivissa@uib.cat

Associació d’Alumnes i Exalumnes de la Universitat Oberta per a Majors

auom@uib.es

Erasmus Student Network Baleares

info@esnbaleares.org

Asociación de representantes de Psicología 

lajunta.uib@gmail.com

Asociación Oratoria y Debate asociacionoduib@gmail.com
Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe  
Club d'Empresa clubdempresa@gmail.com
Delegació d'Alumnes de la Facultat de Medicina de la UIB delegacionmedicinauib@gmail.com
Ecocrida ecocridauib@gmail.com

Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES)

associacioidees@gmail.com

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

sepcuib@gmail.com

Universitat per a totes universitatperatotes@outlook.com

Si voleu informació sobre les associacions, posau-vos en contacte amb qualsevol de les delegacions d'alumnes.