Delegacions d'alumnes

Delegació
Telèfon
Anselm Turmeda 971 17 32 72

Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Economia

971 17 29 07
Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Dret 971 17 28 41
Guillem Cifre de Colonya 971 17 25 77
Mateu Orfila i Rotger 971 17 27 04
Ramon Llull 971 17 27 30
Sa Riera 971 17 24 82

Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Economia
(Consell d'Estudiants)

971 17 29 07