Junta de representants d'estudi

El conjunt de tots els representants d’alumnes de cada ensenyament als diferents òrgans col·legiats de la UIB constitueix la junta de representants d’estudi.

Relació de juntes de representants d'estudi:

Junta
Web
Adreça electrònica
Educació Social   juntaeds@gmail.com
Informàtica   juntainformatica@gmail.com
Psicologia   lajunta.uib@gmail.com
Treball Social    
Història   historia.uib@gmail.com