Estudis i assignatures on participa el departament d'Economia Aplicada

Any acadèmic 2020-21

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau de Dret (Eivissa)

Grau de Dret (Menorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau d'Edificació (Mallorca)

Grau de Geografia (Mallorca)

Grau d'Història (Mallorca)

Grau de Matemàtiques (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Pla 2016) (Mallorca)

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Pla 2009) (Mallorca)

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments:Pla 2015 (EU Felipe Moreno) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) (Mallorca)