Estudis i assignatures on participa el departament d'Enginyeria Industrial i Construcció

Any acadèmic 2021-22

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau d'Edificació (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau de Física (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Mallorca)

Grau de Matemàtiques (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2018) (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010) (Mallorca)