Estudis i assignatures on participa el departament d'Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2024-25

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Informàtica (Mallorca)

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Informàtica (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau de Matemàtiques (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) (Mallorca)