Estudis i assignatures on participa el departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Any acadèmic 2023-24

Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut

Màster Universitari en Neurociències

Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)