Estudis i assignatures on participa el departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Any acadèmic 2023-24

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Mallorca)

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Eivissa)

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Menorca)

Grau d'Educació Infantil (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Eivissa)

Grau d'Educació Primària (Menorca)

Grau d'Educació Social (Mallorca)

Grau d'Educació Social (Online)

Grau de Medicina (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Mallorca)

Grau de Psicologia (Mallorca)

Grau de Treball Social (Mallorca)