Estudis i assignatures on participa el departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Any acadèmic 2024-25

Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Mallorca)

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Mallorca)

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Eivissa)

Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (Menorca)

Grau d'Educació Infantil (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Eivissa)

Grau d'Educació Primària (Menorca)

Grau d'Educació Social (Mallorca)

Grau d'Educació Social (Online)

Grau de Filosofia (Mallorca)

Grau d'Història de l'Art (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Mallorca)

Grau de Treball Social (Mallorca)