Estudis i assignatures on participa el departament de Dret Privat

Any acadèmic 2023-24

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau de Dret (Eivissa)

Grau de Dret (Menorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau de Geografia (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) (Mallorca)