Serveis administratius de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos

Administrador
Margarita Mir
Telèfons
Generals: 971 17 33 38 / 31 31 / 27 06 / 20 47 / 26 24
Facultats: 971 25 95 64 / 99 69 / 95 14
Departaments: 971 17 34 00 / 24 69 / 3339
Consergeria edifici: 971 17 23 90
Adreça electrònica

Horari

L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/

D'octubre a maig
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dimarts i dijous de 16 a 18 hores
Juny
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dijous de 16 a 18 hores
Juliol i setembre (fins al dia 15 de setembre)
de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores
dijous de 16 a 18 hores
Setembre (a partir del dia 16 de setembre)
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
dijous de 16 a 18 hores
De l'1 al 2 d'agost
de 8.30 a 13.30 hores
Del 5 al 31 d'agost
tancat
Nadal i Pasqua
tancat

En depenen

Facultats
  • Facultat de Dret
  • Facultat d'Economia i Empresa
  • Facultat de Turisme
Departaments
  • Dret Privat
  • Dret Públic
  • Economia Aplicada
  • Economia de l'Empresa
Edifici
Gaspar M. de Jovellanos

 

Sol·licitud general

Recordau que aquesta instància només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera, Antoni Maria Alcover i Sureda i Hospital Universitari Son Espases. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original.

Autorització

Canvi de dades personals

Tràmits administratius

 

Estudis oferts per la Facultat d'Economia i Empresa

Estudis oferts per la Facultat de Dret

Estudis oferts per la Facultat de Turisme