Estudis i assignatures on participa el departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Any acadèmic 2018-19

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) (Mallorca)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) (Menorca)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Eivissa)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Menorca)

Grau d'Educació Social (Mallorca)

Grau d'Educació Social (Online)

Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Pla 2016) (Mallorca)

Grau de Treball Social (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) - CESAG (Mallorca)

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Pla 2009) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) (Mallorca)