Estudis i assignatures on participa el departament de Dret Privat

Any acadèmic 2018-19

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau de Dret (Eivissa)

Grau de Dret (Menorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau de Geografia (Mallorca)

Grau d'Història (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) (Eivissa)

Plans d'estudi a extingir

Grau de Comunicació Audiovisual (Pla 2009) - CESAG (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) (Mallorca)

Grau de Periodisme (Pla 2009) - CESAG (Mallorca)