29_05

Us convoc, a l’empara del que preveu l’article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 29 de maig de 2009, a les 8.30 hores en primera convocatòria i a les 9 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció, si escau, del representant claustral del grup b) (resta de personal docent i investigador) a la comissió per a la reforma dels Estatuts.*

Palma, 18 de maig de 2009

La Rectora,
Montserrat Casas

 

* El termini per presentar candidatures acaba a les 15 hores del dia 27 de maig de 2009, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat al Secretari General. 

Membres del Claustre del grup b).