Convocatòria extraordinària del Claustre del dia 2 de febrer de 2009

Us convoc a la sessió extraordinària del Claustre que tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2009, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació definitiva, si escau, de l'Acord de creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts.*

2. Elecció, si escau, dels representants claustrals a la comissió per a la reforma dels Estatuts.**

Palma, 19 de gener de 2009

La Rectora,
Montserrat Casas

* El termini per presentar esmenes al text presentat acaba a les 15 hores del dia 29 de gener de 2009, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat al Secretari General.

** El termini per presentar candidatures acaba a les 15 hores del dia 29 de gener de 2009, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat al Secretari General.

Membres del Claustre.