Convocatòria extraordinària del Claustre del dia 3 de febrer de 2009

Us comunic que, atesa la imprevista convocatòria de reunió de la comissió permanent de la CRUE, de què form part, amb el secretari d'Estat d'Universitats per al proper dia 2 de febrer, a les 10 hores, la Mesa del Claustre del dia d'avui ha acordat de modificar la convocatòria del Claustre, el qual en lloc del dia 2 de febrer serà l'endemà (3 de febrer) a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria al mateix lloc (sala d'actes de Son Lledó) i amb el mateix ordre del dia.

Finalment, us vull fer arribar les meves disculpes pels perjudicis que aquest canvi pugui provocar.

Palma, 28 de gener de 2009

La Rectora,
Montserrat Casas

Membres del Claustre.