Convocatòria extraordinària del Claustre del dia 27 de gener de 2011

Us convoc, a l’empara del que preveu l’article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 27 de gener de 2011, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Elecció dels representants dels claustrals del grup A) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre [documentació per presentar les candidatures].

2. Elecció dels representants dels claustrals del grup B) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre [documentació per presentar les candidatures].

3. Elecció dels representants dels claustrals del grup C) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre [documentació per presentar les candidatures].

4. Elecció parcial pel temps que resti de mandat dels representants dels degans de facultat i directors d’escola al Consell de Govern [documentació per presentar les candidatures].

Instruccions eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

Palma, 23 de desembre de 2010

La Rectora,
Montserrat Casas

 

Membres del Claustre.